Podmienky

Používame cookies
Naše webové stránky a ich subdomény (napr. Rezervačný systém a ďalšie) používajú pri poskytovaní
služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.
Pokiaľ budete mať vo svojom webovom prehliadači povolené použitie cookies, budeme vychádzať
z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.
Čo sú cookies
Súbory cookies či iné sieťové identifikátory sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené
webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich urobili, takže sa
tieto údaje nemusia zadávať opakovane.
Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov či iných zariadení pomocou webového
prehliadača a slúžia pre celú radu účelov:
 pre ukladanie Vašich preferovaných nastavení,
 pre uľahčenie používania služieb,
 alebo pre sledovanie počtu návštevníkov na stránke
Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prechádzanie webu bolo omnoho zložitejšie.
Cookies sú bezpečné
Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia pre získavanie akýchkoľvek citlivých osobných
údajov, majú však význam pre ochranu súkromia.
Cookies nemôžu poškodiť súbory vo Vašom zariadení ani zvýšiť riziko nakazenia počítačovým
vírusom, nezaberajú na pamäťovom zariadení takmer žiadne miesto, ich veľkosť je obvykle niekoľko
kilobajtov a neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov alebo ani neslúžia pre
Vašu identifikácii ako konkrétnej osoby.
Druhy cookies
Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, tj. na:
 Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doméne webu,
ktorý prehliadate.
 Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej
domény. Pomocou týchto cookies je možné užívateľov sledovať naprieč rôznymi
doménami, preto sa často používajú pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.
Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:
 Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z Vášho počítača po zatvorení prehliadača
 Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa
až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na individuálnom nastavení Vášho prehliadača a
nastavení cookie). Tieto cookies je možné odstrániť manuálne.
Výhodou dlhodobých cookies je, že nám umožňujú prispôsobiť naše stránky Vašim záujmom a
zabraňujú opakovanému zobrazeniu rovnakej reklamy. Ani v tom prípade ale nemôžeme akokoľvek
identifikovať Vaše osobné údaje a dáta, ktoré sú ukladané anonymizovaným spôsobom a nespájame
ich s akýmikoľvek inými dátami.
K čomu cookies používame
Pre funkčnosť webu a služieb
Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, môže ísť napríklad o:
 prihlasovanie,
 udržovanie trvalého prihlásenia,
 či nezobrazovaniu skôr skrytých informačných hlásení.
Tieto súbory cookie umožňujú našim webom zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad
alebo správanie webu.
Súbory cookie používame taktiež pre overovanie užívateľov, ako prevenciu proti pokusom
o podvodné prihlasovanie a pre ochranu užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán.
Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.
Pre meranie návštevnosti
Pri každej návšteve našich stránok si analytický software našich partnerov (viď nižšie) ukladá
anonymný cookies, ktorý nám pomáha zisťovať, koľko užívateľov chodí na našu webovú stránku
opakovane.
Lepšie tak rozumieme tomu, ako sa návštevníci na našich stránkach chovajú, čo ich zaujíma a čomu
dávajú prednosť. Tieto zistené informácie nie sú nijak spojené s inými informáciami. Vieme napríklad,
že konkrétnu stránku navštívi opakovane päťdesiat tisíc návštevníkov za mesiac, nevieme ale
menovite, ktorí to sú.
Našimi partnermi sú:
 Google Analytics – bližšie informácie o nástroji nájdete tu
 Facebook – bližšie informácie o pravidlách nájdete tu
Z používania určitých cookies sa môžete odhlásiť na vyššie uvedených stránkach alebo na adrese:
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
Pre mobilné zariadenia môžete obdobne využiť napr. aplikáciu AppChoices
http://youradchoices.com/appchoices
Meriace pixely a local storage
Meriaci pixel (niekedy nazývaný taktiež web beacon) je malý grafický obrázok umiestnený
na webovej stránke, ktorý je podobne ako cookie možné využiť pre zber určitých informácií z Vášho
počítača, napríklad jeho IP adresy, času, kedy došlo k prehliadaniu obsahu stránky, typu prehliadača a
existencie cookies už skôr nastavených rovnakým serverom.
Niektoré naše stránky môžu využívať web beacons pre sledovanie efektivity našich stránok, pre
testovanie, či sú naplnené podmienky pre obmedzenie využívania našich služieb a ako doplnok ku
cookies pre účely segmentácie užívateľov pre zobrazovanie obsahu a reklamy (napr. Facebook
Pixel, Google či Sklik).
V niektorých prípadoch môžeme využívať pre čisto technické účely i tzv. „local storage“ Vášho
internetového prehliadača či obdobnú funkčnosť prostredníctvom tzv. „Indexed DB“ v prehliadači.
Jedná sa o zvláštne úložisko v prehliadači, do ktorého je možné ukladať užívateľské nastavenia. Tieto
nastavenia sú obvykle v týchto úložiskách ukladané do doby ich zmeny.
Ako možno obmedziť/zakázať využívanie cookies priamo vo webovom prehliadači
Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak.
Používaním takto nastaveného prehliadača súhlasíte s ukladaním súborov cookies.
Vymazanie cookies
Vymazať môžete cookies vo svojom webovom prehliadači.
Blokovanie cookies
Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na Vašom zariadení zablokovať. V takom prípade bude
ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastaveniach ukladanie súborov cookies
vo Vašom webovom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Opera
 Edge
 Internet Explorer
 Android
 iOS
Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach AboutCookies.org.
Tento web používa Google Analytics
Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len
„Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu
s obsahom súborov cookies budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch
v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky
a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších
služieb týkajúcich sa činností na stránke a používanie internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť
tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú tretie osoby
spracovávať tieto informácie pre Google.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google,
a to:
 Prehľady zobrazenia v reklamných sieťach Google
 Remarketing – zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prehliadaných
produktov
 Rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát). Viac
informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti
Google
Ako zakázať sledovanie Google Analytics
Pokiaľ nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete
použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii
nebudú ďalej dáta odosielané.
V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese
uvedené na webových stránkach.